Vergoedingen

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor je Women Coaching sessies zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Dit geldt voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. Je kan 30% tot 50% terug krijgen van de belastingdienst bij de aangifte van inkomstenbelasting. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen.


Tip: Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar, met uitzondering van reiskosten. Let erop dat de nota’s daadwerkelijk zijn betaald in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. Alleen dan zijn de kosten aftrekbaar. Wel geldt er een drempel van €250,-. Het is dus belangrijk de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met deze drempel. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een training vele malen hoger dan die van een traject bij Women Coaching. Bovendien wordt een persoonlijk afgestemd traject vaak als veel sneller, duurzamer en effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de sessies bij werk gerelateerde vragen.


Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.


Disclaimer

Aan deze informatie over vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je zorgverzekeraar, je werkgever, je belastingadviseur of de belastingdienst.